Vi har nu været ved 3 forskellige køkkenfirmaer og få tegnet forslag til vores nye køkken. De har alle 3 et avanceret tegneprogram, som efter vores mening slet ikke giver et retvisende billede af vores nye køkken. Er der slet ikke nogen der tegner køkkenet op i hånden ligesom i gamle dage?. Med flotte håndfarvelagte tegninger og hvor man kan mærke at der er kredset om tanker og indretning