Er der nogen, der har erfaring med at købe køkken på nettet? Mange køkkenfirmaer har køkkener, der ligner hinanden til forveksling. På nettet er der mindst 10 webshops, der sælger ‘kvalitet fra Ejma’ (som ligner Designe, HTH etc. til forveklsling).
Kun et par af dem er e-mærkede (f.eks. Nettoskabe) og flere af dem ser ud til at have samme ejer. Virker mystisk!
Nogen erfaringer?